Nieuwe start

 

Een nieuwe start voor de Stichting Vrienden van de Luchtwachttoren Koewacht (3T1)

(Stand van zaken op 15 augustus 2023)

Tijdens de vervelende coronaperiode zijn de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Luchtwachttoren Koewacht (3T1) vrijwel stil komen te liggen. In 2022 hebben we de draad weer opgepakt en een nieuwe start gemaakt.

Het bestuur is aangevuld en de functies zijn herverdeeld, zodat het bestuur er nu als volgt uitziet:
Voorzitter:                   Willy Verschraegen
Secretaris:                  Harry Sinke
Penningmeester:        Bertram Kleppe
Lid:                             Pol van de Vijver 
Lid:                             Robby Wijnacker

De gemeente Terneuzen heeft € 25.000 (als voorschot) beschikbaar gesteld aan de Stichting om de eerste werkzaamheden van de restauratie van de luchtwachttoren te kunnen opstarten. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur contact opgenomen met het adviesbureau in erfgoed, Edufact en is een overeenkomst afgesloten voor het opstellen van een projectplan.

Met de gemeente Terneuzen is overleg gevoerd over de verdere voortgang. Hierbij is besloten om een werkgroep in het leven te roepen om de aanpak en de uitwerking van het nog op te stellen projectplan te begeleiden. In deze werkgroep hebben zitting:

  • Jeroen de Buck, Wethouder van Cultuur van de gemeente Terneuzen 
  • Wim van Dalen, beleidsmedewerker Omgeving en Economie (voorzitter van de werkgroep)
  • Samantha Stroband (Wijkcoördinator)
  • Twee bouwtechnici van de gemeente Terneuzen
  • De Stichting Vrienden van de Luchtwachttoren
  • Nathalie de Visser (Adviesbureau Edufact)

In het projectplan zal worden opgenomen op welke wijze opnieuw aandacht voor de restauratie van de luchtwachttoren en vooral voor de werving van de benodigde gelden voor deze restauratie kan worden bewerkstelligd. De vernieuwing van de website maakt daar in ieder geval deel van uit en deze vernieuwing is momenteel al voor een deel gerealiseerd. Harry Sinke en Bertram Kleppe verzorgen de website. Ook zal er een nieuwe vriendenactie worden opgestart; hoe, wat en wanneer wordt momenteel uitgewerkt en zal deel uitmaken van het projectplan.        

Op Open Monumentendag (zaterdag 9 september) zal de luchtwachttoren worden opengesteld: bij de toren zal tussen 13.00 en 16.00 uur uitleg worden gegeven over de constructie en het gebruik in het verleden.

De toren kan vanwege de onveilige situatie niet worden beklommen. 

De Stichting heeft een serie prachtige foto’s van de luchtwachttoren ontvangen van Petra Kasteleijn die zij heeft gemaakt met een drone. 
Deze foto’s zullen in ieder geval worden gebruikt voor de publiciteit omtrent de toren.
Foto: Petra Kasteleijn

Foto: Petra Kasteleijn