Verslag open monumentendag 9-9-2023

Op de Openmonumentendag van 9 september jl. was de Luchtwachttoren (bekend onder de ‘codenaam’ 3T1) van Koewacht aan de Henry Dunantstraat te bezichtigen.Helaas kon de toren vanwege de slechte en daarmee gevaarlijke staat van o.a. de trappen niet beklommen worden.Maar dit weerhield zo’n 75 belangstellenden niet om te komen. Dankzij de door de gemeente geplaatste borden die richting de Luchtwachttoren wezen, werd de tussen de bomen verscholen toren goed te vinden. Op deze warme dag gaven die de bezoekers zelfs nog verkoeling.

Willy Verschraegen en Harry Sinke hadden allebei de beschikbare uren nodig om iedereen te vertellen wat nu eigenlijk een Luchtwachttoren is. Maar ook waarom een van die vele torens nu juist in Koewacht is geplaatst. De bezoekers kregen op een flyer al wat algemene informatie en op de(ze) website is hier natuurlijk ook de nodige informatie te vinden. 

Het leuke was dat verschillende mensen uit Koewacht, maar ook uit de verdere omgeving soms al verhalen wisten te vertellen over de bouw van de toren en hoe enkelen als kind stiekem al in de toren klommen. Het was een beetje ‘feest der herkenning’ voor hen.

Natuurlijk was iedereen die de toren bekeek het er over eens dat dit monument het verdiende opgeknapt te worden. En dat het zeker de moeite waard is om activiteiten in en rondom de Luchtwachttoren te organiseren. Zo kan de toren verschillende keren per jaar open gesteld worden voor publiek en kan er in de toren geklommen worden om van het uitzicht te genieten en mooie plaatjes te schieten.

Maar ook zijn er door de bezoekers ideeën aangedragen om de toren voor sporten als abseilen te gebruiken. Ook een klein concert organiseren voor muzikanten die op de toren een muziekstuk ten gehore gaan brengen was een voorstel; al dan niet vergezeld van een (laser)lichtshow.

Al met al een zeer geslaagde ‘Luchtwachttoren monumentendag’ waar veel mensen op afkwamen en omdat de toren op de begane grond wel toegankelijk was, werden er binnen zeer mooie foto’s gemaakt van de trappen met een doorkijkje naar de verdieping waar de luchtwachtorenwachters hun plekje konden vinden.

Verschillende bezoekers hoopten dat bij een volgende monumentendag er misschien al begin gemaakt zal zijn met het restaureren van de toren (of zelfs al helemaal opgeknapt).